برگزاری اردوی شبکه تربیتی صالحین استان ایلام

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صالحین ایلام حجت الاسلام احمدیان مسئول معاونت تعلیم و تربیت بسیج سپاه امیرالمؤمنین(ع) استان ایلام از برگزاری اردوی ارکان صالحین برادر استان ایلام به استعداد 120 نفر در تاریخ 1/9/98 به مدت چهار روز در مجتمع فرهنگی تربیتی ولایت شهر مقدس قم خبر داد.