آموزش مقدماتی سرگروه های صالحین ناحیه مهران

 به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صالحین ایلام طرح آموزش مقدماتی سرگروه های صالحین با هدف تکمیل کادر ارکان شجره طیبه صالحین توسط سپاه ناحیه مهران با شرکت برادران و خواهران بسیجی برگزار گردید.
این کارگاه آموزشی با استفاده از اساتید مجرب استانی و شهرستانی با محوریت آموزش های تربیتی، عقیدتی، سیاسی و آسیب شناسی فضای مجازی اجرا شد.