هدف این است که ما بتوانیم #عدالت_اجتماعی را در جامعه تأمین کنیم


رونق اقتصاد کشور، پیشرفت #اقتصادکشور، هدف اصلی‌اش چیست؟ … هدف این است که ما بتوانیم #عدالت_اجتماعی را در جامعه تأمین کنیم، فقر را ریشه کن کنیم، تا ثروتمند شدن کشور به نفع رفع فقر و ریشه کنی #فقر باشد؛ والّا الان ثروتمندترین کشور دنیا آمریکا است؛ آنجا چند میلیون انسان زیر خطّ فقر زندگی میکنند، عدّه‌ی زیادی در گوشه‌ی خیابانها از گرسنگی یا از سرما یا از گرما میمیرند؛ ما این را نمیخواهیم. صِرف اینکه یک کشور ثروتمند باشد، این، آن چیزی نیست که مورد نظر اسلام و #مطلوب اسلام [باشد]؛ باید این ثروت در خدمت ریشه‌کنی فقر باشد، در خدمت گسترش #عدالت باشد؛ با این نگاه و با این رویکرد باید حرکت کرد. ۹۸/۵/۳۰
#دیدار_هیئت_دولت