رهبرانقلاب،: این مشکلاتی که وجود دارد، همه‌اش قابل رفع است.

🔻 رهبرانقلاب، : این مشکلاتی که وجود دارد، همه‌اش قابل رفع است.
🔸️ گرانی قابل رفع است.
🔹️ کاهش ارزش ریال قابل رفع است.
🔸️ مشکل مسائل تولید داخلی قابل رفع است. اینها همه‌اش قابل رفع است.


‌‌
👈 یک مقداری #صبر، یک مقداری#تدبیر، یک مقداری #اتحاد و اتفاق، یک مقداری جدیّت در حرکت. این چیزها را لازم دارد.
‌‌
🔺️ ما امکاناتمان بسیار خوب، دشمن هم در حال ضعف و ان‌شاءاللّه ضعیف‌تر شدن هر چه بیشتر است. از این #فرصت باید استفاده کرد. ۹۷/۱۱/۲۹

9h